Bygningsmaler[-]uddannelsen

Bygningsmaleren er både en alsidig håndværker og en kompetent rådgiver. Arbejdsopgaverne spænder vidt: vægge, lofter, vinduer, træværk og facader bliver behandlet og får nye, friske farver. Handler det om istandsættelse og byfornyelse, tager bygningsmaleren de gamle maleteknikker i brug.

Varighed:

4 år 3 mdr. – 4 år og 6 mdr.

 

Trin og specialer:

Bygningsmaler

 

Adgangskrav:

9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik

 

Skolepraktik:

Mulighed for skolepraktik

Ny mesterlære:

Mulighed for ny mesterlære

 

EUX:

Mulighed for EUX

 

Økonomi:

SU og elevløn

Kontakt studievejledning

Tirsdag-torsdag: kl. 9 – 21
Fredag: kl. 9 – 16

Tlf. nr. 70 22 22 07

Andre kontaktmuligheder

Chat med eVejleder

Digitalt møde

Mail

Uddannelsen som bygningsmaler

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om farver, stil, materialer og forskellige maleteknikker. Du lærer om alle faser fra rådgivning af kunden til bundbehandling, klargøring, tapetsering, maling eller lakering af overfladen.

 

Som bygningsmaler har du mulighed for at vælge valgfrie specialefag og valgfag. Du kan vælge at specialisere dig i særlige maleteknikker som for eksempel marmorering og forgyldning.

Bygningsmaleren arbejder både indendørs og udendørs, og ofte arbejder man sammen med mange andre – som for eksempel malere eller andre bygningshåndværkere. Det er derfor vigtigt, at arbejdet udføres tidsmæssigt som aftalt med kunden. Du får erfaring med hvilke produkter, der skal anvendes, og du bliver dygtigere til at overskue alle faser af malerarbejdet. Desuden specialiserer mange sig inden for fx tapetsering, gamle maleteknikker, opmåling og prissætning m.v.

Uddannelsen og arbejdet som bygningsmaler stiller krav til sans for form, farver og design.

Strenge krav til materialevalg og opløsningsmidler har gjort arbejdet langt mindre farligt mht. brandfarlige materialer og sundhedsskadelige dampe. På uddannelsen lærer du derfor om sikkerhed og beskyttelse.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til bygningsmaler er en kombination af et grundforløb på en erhvervsskole og et efterfølgende hovedforløb, hvor du skiftevis er på skole og i praktik. Du har mulighed for at tage uddannelsen som en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX).

Du kan danne dig et nærmere overblik over uddannelsesforløbet herunder.

Håndværksfaglig

Uddannelsen består af et grundforløb, som varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Figuren er vejledende; den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Grundforløb
Praktik
Skole

Fag
På skolen undervises du fx i:

 • Farvelære
 • Materialelære
 • Tegning
 • Opmåling
 • Matematik

Du skal også have fag som produktudvikling, produktion og service, arbejdsmiljø og brandbekæmpelse.

Praktik
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

EUX

Du har mulighed for at tage uddannelsen som erhvervsfaglig studentereksamen (EUX). Med EUX kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen og opnår generel studiekompetence. Det betyder, at du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial uddannelse.

Figuren er vejledende; den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Grundforløb
Praktik
Skole

Adgangskrav til EUX-hovedforløbet
For at kunne blive optaget på EUX-hovedforløbet skal du have gennemført følgende fag på grundforløbet:

 • Dansk C, engelsk C og samfundsfag C (gennemføres på grundforløbets 1. del)
 • Matematik C, teknologi C og fysik C (gennemføres på grundforløbets 2. del)

En del af fagene skal bestås. Øvrige fag skal gennemføres.

Starter du din uddannelse i grundforløbets 2. del, skal du selv sørge for at tage de fag, du mangler.

Fag på gymnasialt niveau
I løbet af hele din EUX-uddannelse gennemfører du dermed følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknikfag B – byggeri og energi.

Hør mere om Majbrits hverdag som bygningsmaler

Afspil fuld video
Luk video

Læs om vores andre hovedpersoner eller gå videre for at finde en læreplads

Tilmeld dig interesse­bank

Er du interesseret i at høre mere om konkrete karrieremuligheder
inden for malerfaget?

Tilmeld