Skiltetekniker[-]uddannelsen

Skilteteknikerens arbejde kan ses overalt: På butiksfacader, idrætsanlæg, udstillinger, lufthavne, banegårde og mange andre steder. Skilteteknikere arbejder tit sammen med tegnestuer og arkitektfirmaer om design og udførelse af skilteopgaver. Faget udvikler sig hurtigt, og der kommer hele tiden nye digitale teknikker, som du skal bruge sammen med de mere håndsværksmæssige teknikker i dit arbejde.

Varighed:

4 år 3 mdr. – 4 år og 6 mdr.

 

Trin og specialer:

Skiltetekniker

 

Adgangskrav:

9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik

 

Skolepraktik:

Mulighed for skolepraktik

Ny mesterlære:

Mulighed for ny mesterlære

 

EUX:

Mulighed for EUX

 

Økonomi:

SU og elevløn

Kontakt studievejledning

Tirsdag-torsdag: kl. 9 – 21
Fredag: kl. 9 – 16

Tlf. nr. 70 22 22 07

Andre kontaktmuligheder

Chat med eVejleder

Digitalt møde

Mail

Mere end bare skilte!

Kom med Mika på tur, når han besøger to elever for at finde ud af hvad en skiltetekniker laver. Laver de bare vejskilte? Mika får en rundvisning og prøver at cutte med plotteren. Derudover får han lov til at prøve at sætte pink folie på en bil – altså han pimper en bil. Det er rimelig blæret!

Uddannelsen som skilte[-]tekniker

Skilteteknikeruddannelsen giver en grundlæggende viden om farver, form og design. Du lærer om skiltes forskellige udtryk, virkemidler og funktion, lige som du lærer om de skilte, man støder på i hverdagen.

Du lærer om typografiens forskellige skriftbilleder og om form og design af skilte i forskellige størrelser og materialer.

Som skiltetekniker kan du selv designe og producere skilte. Det kan være skilte til bygningsfacader eller bannere, logoer og reklamer til virksomheder. Du kan også udføre restaurering af ældre skilte.

Skilteteknikerens arbejde er varieret, og du gør brug af de nyeste teknikker. Udstyr og teknik kan være kostbart, og nogle vælger derfor at specialisere sig.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til skiltetekniker er en kombination af et grundforløb på en erhvervsskole og et efterfølgende hovedforløb, hvor du skiftevis er på skole og i praktik. Du har desuden mulighed for at tage uddannelsen som en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX).

Du kan danne dig et nærmere overblik over uddannelsesforløbet herunder.

Håndværksfaglig

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Figuren er vejledende; den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Grundforløb
Praktik
Skole

Fag
På skolen undervises du fx i:

 • Frihåndtegning
 • Computerbaseret design direkte til print
 • Farvers opbygning, virkning og funktion

Du skal også have fag som informationsteknologi, matematik, kemi og fysik.

Praktik
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

EUX

Du har mulighed for at tage uddannelsen som erhvervsfaglig studentereksamen (EUX). Med EUX kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen og opnår generel studiekompetence. Det betyder, at du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen.

Figuren er vejledende; den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Grundforløb
Praktik
Skole

Adgangskrav til EUX-hovedforløbet
For at kunne blive optaget på EUX-hovedforløbet skal du have gennemført følgende fag på grundforløbet:

 • Dansk C, engelsk C og samfundsfag C (gennemføres på grundforløbets 1. del)
 • Matematik C, teknologi C og fysik C (gennemføres på grundforløbets 2. del)

En del af fagene skal bestås. Øvrige fag skal gennemføres.

Starter du din uddannelse i grundforløbets 2. del, skal du selv sørge for at tage de fag, du mangler.

Fag på gymnasialt niveau
I løbet af hele din eux-uddannelse gennemfører du dermed følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Design B

Læs om vores andre hovedpersoner eller gå videre til at finde en læreplads

Tilmeld dig interesse­bank

Er du interesseret i at høre mere om konkrete karrieremuligheder
inden for malerfaget?

Tilmeld